Enkele jaren geleden hebben we een videotip geplaatst over draaitabellen. Daarvoor werd versie 2010 van Excel gebruikt (klik hier om die video te bekijken).
Inmiddels zijn er enkele zaken gewijzigd en toegevoegd aan de draaitabellen. Bij deze update is uitgegaan van versie Office365.

Je krijgt met deze videotip een globaal idee wat je met draaitabellen (pivot tables) kunt doen.