Als je een grafiek maakt en achteraf worden nieuwe gegevens toegevoegd, dan komen die niet automatisch in de grafiek. Tenzij je de grafiek baseert op een tabel. Je kunt dan aanvullend ook nog je grafiek interactief maken met een filter.