In Excel worden vaak berekeningen gemaakt. Belangrijk is dan natuurlijk dat je de juiste berekening invoert. Excel heeft enkele hulpmiddelen om dit te controleren. Zo is er de (automatische) foutcontrole, kun je een formule stap-voor-stap doorlopen om zelf een fout op te sporen en kun je kringverwijzingen opzoeken. Inzicht in hoe een werkmap is opgebouwd biedt de optie om doelcellen en broncellen op te zoeken en aan te wijzen. Maar ook een eenvoudig hulpmiddel als het kleuren van de randen van de cellen waar je mee rekent of het tonen van de formules in plaats van de uitkomsten. In deze video komt dit allemaal aan de orde.

Film bekijken over formules controleren?