De functie UNIEK kun je gebruiken om uit een tabel een lijst met unieke gegevens te halen (vergelijkbaar met duplicaten verwijderen). Alleen blijft met UNIEK de lijst intact. En die lijst kun je weer gebruiken bijvoorbeeld bij een lijst voor gegevensvalidatie!

Dit is de link naar de video over dynamische bereiken en dynamische functies in Excel zijn: Tip dynamische bereiken
De oplossing voor de vraag aan het eind: bekijk de laatste beelden van de video!