Als je gegevens hebt met geografische namen, dan kun je daar met Excel kaartgrafieken mee maken. Je ziet dan bijvoorbeeld een kaart van Nederland met per provincie het aantal inwoners. Het maken van zo’n kaartgrafiek wordt kort uitgelegd in deze instructievideo.