In Word vind je een nieuwe optie “Leerhulpmiddelen”. Het maakt dat je teksten makkelijker kunt lezen (bijvoorbeeld door meer ruimte tussen de woorden en regels en verdeling in lettergrepen) . Je kunt zelfs teksten laten voorlezen. Het kan dus handig zijn voor mensen met dyslexie. In deze video zie je hoe het werkt.