Uitgangspunt is dat je weet om te gaan met tabellen, maar dat er nog wat onbekendere aanvullende tips welkom zijn.
Uitgelegd wordt hoe je bij grotere tabellen de rijen op de volgende pagina(‘s) kunt herhalen, hoe je kunt zorgen dat rijen niet gesplitst worden, hoe je tekst rondom tabellen kunt laten lopen en hoe je stijlen kunt gebruiken om snel een fraaie opmaak te krijgen. En wat de handigste volgorde is…
Verder tips voor veel voorkomende tabellen en hoe die snel te maken.

Film bekijken over Word-tabellen?