In alle Office-programma’s worden soms teksten tijdens het typen vervangen door andere teksten of woorden. In deze tip zie je waar je dit kunt in- en uitschakelen, hoe je dit kunt aanpassen en slim kunt gebruiken.
De tip geldt voor vrijwel alle in omloop zijnde versies van Word, Excel, PowerPoint en Outlook.