Door vormen (Eng: shapes) in te voegen kun je ook in Word tekenen. In deze film leer je hoe je vormen invoegt, opmaakt,, de volgorde aanpast en groepeert. Ook extra informatie de vorm ‘tekstvak’ komt aan de orde. Tevens leer je hoe de tekst rond en langs een vorm kan lopen.