In een andere tip is uitleg gegeven over het maken van schema’s met SmartArt. Er is dan echter een beperking, omdat je vastzit aan de schema’s de SmartArt ondersteunt.
Vrijer ben je als je een schema zelf tekent. Je gebruikt hiervoor ‘vormen’. Je leert in deze tip vormen te tekenen, op te maken, uit te lijnen, te groeperen en de volgorde te wijzigen. Ook zie je hoe je lijnen en verbindingslijnen maakt en vormen omzet in een andere vorm.

Deze tip is te gebruiken voor de versies 2007, 2010 en 2013 van Office, niet alleen in PowerPoint, maar ook in Word en Excel.